LIÊN HỆ

Doan Long Karatedo
Địa chỉ liên hệ : Võ đường Đoàn Long Karatedo - Trung tâm văn hóa thể thao quận Đống Đa, 75 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
 

75 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội